Materiały lutownicze

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

 CarbiBraze
Materiał dedykowany do lutowania węglików wolframu
 16
Stop Cu-Zn-Ni-Ag w postaci pałeczek bez otuliny topnika do lutowania i lutospawania elementów ze stali. Wykonywanie złączy kapilarnych i naprawa oprzyrządowania, wyrobów rzemieślniczych z metalu, ram rurowych, kluczy.
 16 F
Stop Cu-Zn-Ni-Ag w postaci pałeczek w otulinie topnika do lutowania i lutospawania elementów ze stali. Wykonywanie złączy kapilarnych i naprawa oprzyrządowania, wyrobów rzemieślniczych z metalu, ram rurowych, kluczy.
 16 XFC®
Stop Cu-Zn-Ni-Ag w postaci pałeczek w elastycznej otulinie topnika do lutowania i lutospawania elementów ze stali. Wykonywanie złączy kapilarnych i naprawa oprzyrządowania, wyrobów rzemieślniczych z metalu, ram rurowych, kluczy.
 146 MF
Stop Cu-Zn-Si w postaci pałeczek z minimalną ilością topnika do lutowania i lutospawania elementów ze stali lub staliwa oraz miedzi i jej stopów.
 146 F
Stop Cu-Zn-Si w postaci pałeczek w otulinie topnika do lutowania oraz lutospawania elementów ze stali lub staliwa oraz miedzi i jej stopów.
 146 XFC®
Stop Cu-Zn-Si w postaci pałeczek w elastycznej otulinie topnika do lutowania oraz lutospawania elementów ze stali lub staliwa oraz miedzi i jej stopów.
 18
Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki bez otuliny topnika do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.
 18F
Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki w otulinie topnika do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.
 18 MF
Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki o minimalnej zawartości topnika na pałeczce do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.
 18 XFC®
Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki w elastycznej otulinie topnika do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.
 185
Stop lutowniczy w postaci pałeczki bez otuliny topnika do lutowania oraz lutospawania elementów stalowych.
 185 F
Stop lutowniczy w postaci pałeczki w otulinie topnika do lutowania oraz lutospawania elementów stalowych.
 185 XFC®
Stop lutowniczy w postaci pałeczki w elastycznej otulinie topnika do lutowania oraz lutospawania elementów stalowych.
 186 F
Stop lutowniczy w postaci pałeczki w otulinie topnika.
 1020 F
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® z dużą zawartością srebra w postaci pałeczki w otulinie topnika do połączeń materiałów różnoimiennych o maksymalnym marginesie bezpieczeństwa ich prawidłowego połączenia.
 1020 XFC®
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® z dużą zawartością srebra w postaci pałeczki w elastycznej otulinie topnika do połączeń materiałów różnoimiennych o maksymalnym marginesie bezpieczeństwa ich prawidłowego połączenia.
 1655
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® zawierający srebro w pastaci pałeczek bez otuliny topnika do wykonywania złączy o większej szczelinie lutowniczej.
 1665
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® o wysokiej zawartości srebra bez otuliny topnika do połączeń o dużej wytrzymałości materiałów różnoimiennych.
 1666
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® bez otuliny topnika z dużą zawartością srebra do złączy kapilarnych.
 1666 XFC®
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® o wysokiej zawartości srebra w elastycznej otulinie topnika do połączeń kapilarnych materiałów różnoimiennych.
 1703
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® o dużej zawartości srebra z dodatkiem Mn i Ni do lutowania węglików wolframu ze stalą w postaci drutu.
 181
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® w postaci pałeczki bez otuliny topnika zawierający srebro do złączy kapilarnych o dużej szczelinie lutowniczej.
 181 F
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® w postaci pałeczki w otulinie topnika zawierający srebro do złączy kapilarnych o dużej szczelinie lutowniczej.
 1800
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® z dużą zawartością srebra w postaci pałeczki bez otuliny topnika do połączeń materiałów różnoimiennych o maksymalnym marginesie bezpieczeństwa ich prawidłowego połączenia.
 190
Stop lutowniczy do lutowania twardego aluminium oraz jego stopów.
 Alutin 51L
Stop lutowniczy do lutowania miękkiego aluminium z innymi metalami.
 1803 D
Samotopnikujący stop lutowniczy do łączenia miedzi i jej stopów
 1805
Samotopnikujący stop do lutowania miedzi we wszystkich pozycjach. Wymienniki ciepła, rozgałęzienia rur, sprzęt elektrotechniczny.
 4270
Samotopnikujący stop lutowniczy do łączenia miedzi i jej stopów

Pages