Elektrody otulone

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

EutecTrode® Chamfertrode 03/04
Specjalna elektroda do ręcznego fazowania, żłobienia i usuwania starych, zużytych lub popękanych warstw metalu oraz do przygotowania napraw wad odlewniczych.
EutecTrode® CutTrode 01
Specjalna elektroda przeznaczona do szybkiego, ręcznego cięcia i przebijania większości metali, we wszystkich pozycjach.
EutecTrode® N102
Elektroda do ręcznego nanoszenia powłok odpornych na silne naciski i ścieranie np. na łyżkach koparek czerpakowych i czerpaków, młotkach młynów udarowych, zębach zrywarek, świdrach, dłutach i narzędziach kuźniczych.
EutecTrode® N9010
Elektroda dająca stopiwo o najwyższej twardości na bazie kobaltu (stellit 1), przeznaczona do napawania warstw odpornych na działanie wysokich temperatur, korozję i ścieranie.
EutecTrode® N9025
Elektroda dająca stopiwo samoutwardzalne na bazie kobaltu (stellit 25), odporne na pękanie w wysokich temperaturach i o doskonałej odporności na tarcie metal-metal, utlenianie, nacisk i starzenie temperaturowe.
EutecTrode® N9060
Elektroda dająca stopiwo o niższej twardości na bazie kobaltu (stellit 6), przeznaczona do napawania warstw odpornych na złożone zjawiska korozji, wysokich temperatur i ścierania.
EutecTrode® N9080
Elektroda dająca stopiwo na bazie kobaltu (stellit 21) utwardzające się pod wpływem zgniotu, przeznaczona do napawania warstw odpornych na zjawiska zużycia związane z korozją, wysoką temperaturą i udarem.
 EutecTrode® 2
Elektroda otulona do napawania powłok prewencyjnych przeciwko ścieraniu, naciskom oraz uderzeniom na elementach jak: tłoczniki, matryce, młoty kruszarek, zęby pił, szczęki uchwytów.
 EutecTrode® 27
Elektroda otulona przeznaczona do spawania żeliwa na zimno.
EutecTrode® 2-44
Elektroda do spawania zanieczyszczonego żeliwa wprowadzająca niewielką ilość ciepła do spawanego elementu.
EutecTrode® XHD 1855
Elektroda przeznaczona do ręcznych napraw i łączenia stopów z brązów aluminiowych.
 EutecTrode® 6
Elektroda otulona do napawania twardych napoin na elementach wykonanych ze stali narzędziowych.
EutecTrode® Xuper 6055
Elektroda przeznaczona do ręcznego napawania powłok zabezpieczających przed zużyciem form do odlewów ciśnieniowych aluminium i magnezu ze stali do pracy na gorąco, na ostrzy nożyc.
EutecTrode® 6450
Elektroda przeznaczona do ręcznego napawania powłok zabezpieczających przed zużyciem i warstw pośrednich na elementach stalowych, np. kołach łańcuchowych, rolkach przenośników.
EutecTrode® 2-26D
Dedykowana elektroda do spawania i napawania żeliwa na gorąco.
EutecTrode® 6601
Elektroda specjalnie przeznaczona do ręcznego spawania we wszystkich pozycjach stali niestopowych i staliwa. Zastosowanie m.in. do rur kotłowych i ram rurowych, nadwozi samochodowych.
EutecTrode® 6666
Elektroda o dwuwarstwowej otulinie do spawania stali konstrukcyjnych. Zastosowanie m.in. do korpusów maszyn, podpór, rurociągów wysokociśnieniowych, kołnierzy.
EutecTrode® Xuper 680 S
Elektroda wysokostopowa do spawania ręcznego, wprowadzająca niewielką ilość ciepła do spawanego elementu
EutecTrode® 6088
Elektroda przeznaczona do ręcznego napawania powłok zabezpieczających i do regeneracji stali nisko- i wysokostopowych, stali narzędziowych, staliwa i stopów niklu.
EutecTrode® 2101 S
Elektroda wprowadzająca niewielką ilość ciepła do spawanego elementu, przeznaczona do ręcznego spawania stopów aluminium oraz do napraw i regeneracji blach, odlewów aluminiowych.
EutecTrode® XHD 2100
Elektroda do spawania aluminium przerobionego plastycznie wprowadzająca niewielką ilość ciepła do spawanego elementu.
EutecTrode® Xuper NucleoTec 2222
Elektroda wysokostopowa na bazie niklu przeznaczona specjalnie do ręcznego spawania, wprowadzająca niewielką ilość ciepła do spawanego elementu.
EutecTrode® XHD 2230
Elektroda wprowadzająca niewielką ilość ciepła do spawanego elementu, do napraw żeliwa i spawania stali z żeliwem.
EutecTrode® XHD 646
Wysokowydajna elektroda otulona o stopinie odpornej na udar, przeznaczona na odbudowę zużytych części ze stali, również manganowej do 14%. Doskonała na warstwy buforowe na stalach narzędziowych.
EutecTrode® Xuper 2240
Elektroda wprowadzająca niewielką ilość ciepła do spawanego elementu, do napraw i regeneracji żeliwa oraz do spawania żeliwa ze stalą i stopami miedzi w warunkach terenowych.
EutecTrode® XHD 6710
Elektroda przeznaczona do ręcznego napawania powłok zabezpieczających przed zużyciem, używana np. do zabezpieczania czerpaków, zgarniaków, korpusów i wirników pomp do pogłębiania.
EutecTrode® XHD 6804
Wysokowydajna elektroda otulona, której stopiwo przeznaczone jest do zabezpieczania narzędzi narażonych na kombinowane mechanizmy zużycia, takie jak: naciski, udar, szok termiczny.
EutecTrode® XHD 6715
Elektroda przeznaczona do ręcznego napawania powłok zabezpieczających przed zużyciem i do regeneracji części np. łopatek wentylatorów,zamknięć wielkich pieców, lejów przesypowych.
EutecTrode® EC 4119
Elektroda przeznaczona do wykonywania powłok zapewniających maksymalną odporność na ścieranie, erozję w połączeniu z umiarkowanym szokiem termicznym, do zabezpieczania stali węglowych.
EutecTrode® 6825
Elektroda przeznaczona do ręcznego spawania połączeniowego stopów niklu, stali nierdzewnych typu Duplex, austenitycznych, połączeń stali węglowych.

Pages