Druty do natrysku łukowego

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

EuTronic® Arc 502
Stop Fe-Cr-Ti-Si-Mn
EuTronic® Arc 508
Stop Co-Cr-W-Ni-Fe
EuTronic® Arc 509
Stop Fe-Cr-Al-Mo
EuTronic® Arc 532
Stop Fe-Cr-Mn-C
EuTronic® Arc 579
Stop Fe-Ni-Cr-Si-Mn
EuTronic® Arc 595
Stop Fe-Cr-B-Si-Mn