Cadfree® - Bezkadmowe stopy lutownicze ze srebrem

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

 1020 F
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® z dużą zawartością srebra w postaci pałeczki w otulinie topnika do połączeń materiałów różnoimiennych o maksymalnym marginesie bezpieczeństwa ich prawidłowego połączenia.
 1020 XFC®
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® z dużą zawartością srebra w postaci pałeczki w elastycznej otulinie topnika do połączeń materiałów różnoimiennych o maksymalnym marginesie bezpieczeństwa ich prawidłowego połączenia.
 1655
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® zawierający srebro w pastaci pałeczek bez otuliny topnika do wykonywania złączy o większej szczelinie lutowniczej.
 1665
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® o wysokiej zawartości srebra bez otuliny topnika do połączeń o dużej wytrzymałości materiałów różnoimiennych.
 1666
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® bez otuliny topnika z dużą zawartością srebra do złączy kapilarnych.
 1666 XFC®
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® o wysokiej zawartości srebra w elastycznej otulinie topnika do połączeń kapilarnych materiałów różnoimiennych.
 1703
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® o dużej zawartości srebra z dodatkiem Mn i Ni do lutowania węglików wolframu ze stalą w postaci drutu.
 181
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® w postaci pałeczki bez otuliny topnika zawierający srebro do złączy kapilarnych o dużej szczelinie lutowniczej.
 181 F
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® w postaci pałeczki w otulinie topnika zawierający srebro do złączy kapilarnych o dużej szczelinie lutowniczej.
 1800
Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® z dużą zawartością srebra w postaci pałeczki bez otuliny topnika do połączeń materiałów różnoimiennych o maksymalnym marginesie bezpieczeństwa ich prawidłowego połączenia.