Průzkum opotřebení a tovární průzkum

Náčrt potenciálních úspor nákladů ve Vaší továrně

 

Nabízíme hloubkový průzkum pro identifikaci nejlepšího řešení specifických problémů. Tato důkladná studie na místě je prováděna v partnerství s podnikovými inženýry pro analýzu všech aspektů situace a vývoj strategie vedoucí k řešení problému.

Jsou vytvořeny detailní zprávy týkající se metody popisující krok za krokem proceduru pro opravu a zabránění opotřebení stejně jako odhad potenciálních úspor. Tyto zprávy zajišťují kontrolu kvality a opakovatelnost procesu, a tím i popis nejlepší praxe.

 

Kontaktujte nás kvůli opotřebení továrnímu průzkumu

Pět hlavních fenoménů opotřebení, jako jsou tření, abraze, eroze, koroze a dynamické působení, jsou hlavní obavou průmyslu a způsobují odstávky, ztrátu výroby, nízkou efektivitu, údržba a potřeba výměny dílů. Náklady na odstranění vadného dílu vybavení jsou často vyšší než cena dílu jako takového. Je finančně mnohem efektivnější opravit díl na místě, opravený nebo správně povlakovaný díl vydrží pak déle a je pevnější. Přístup Castolin Eutectic využívá alternativní technologie (pájení, povlakování, sváření nebo ochranné desky) a vhodných materiálů, jež uspokojí požadavky na mechanické vlastnosti a zároveň nabízí efektivní bariéru před drsným prostředím.

 

Tření
Abraze
Eroze
Koroze
Dynamické působení
Stroj pro testování opotřebení

 

Zpět na začátek

Tření / adheze

Odolnost vůči opotřebení třením se zlepšuje, pokud mají báze a protilehlé tělo jinou metalurgickou strukturu a kovy v páru mají zvláštní vlastnosti, např. při výrobě ložisek. Problémy způsobené třením se řeší individuálně se zákazníky a jsou navrhována řešení, která splňují specifické potřeby.

 

Zeptejte se odborníka
 

Zpět na začátek

Abraze

Abraze je nejčastější formou opotřebení a typický povrch opotřebený abrazí sahá od vyhlazeného až po zrýhovaný nebo otlučený. Povlaky odolné vůči abrazi jsou obvykle hladké, mají homogenní tvrdou strukturu obsahující malé tvrdé částice. Problémy způsobené abrazí se řeší individuálně se zákazníky a jsou navrhována řešení, která splňují specifické potřeby.

 

Zeptejte se odborníka
 

Zpět na začátek

Eroze

Eroze vzniká v tekutých nebo plynných médiích, když částice v proudu narážejí ve vysoké rychlosti do povrchu v médiu. Stupeň eroze je ovlivněn rychlostí částic, velikostí, tvrdostí, tvarem atd. a zejména úhlem dopadu. Castolin Eutectic poskytuje efektivní řešení díky řádné identifikaci přítomných erozivních prvků. Problémy se řeší individuálně se zákazníky a jsou navrhována řešení, která splňují specifické potřeby.

 

Zeptejte se odborníka
 

Zpět na začátek

 

Koroze

Koroze je typicky chemické působení, její míra je ovlivněna řadou faktorů, jako je teplota, tlak, chemické vlastnosti, přítomnost opotřebení atd. Problémy způsobené korozí se řeší individuálně se zákazníky a jsou navrhována řešení, která splňují specifické potřeby.

 

Zeptejte se odborníka
 

Zpět na začátek

Dynamické působení

Opotřebení v důsledku dynamického působení je krátký posuvný pohyb, kdy dvě pevná tělesa vzájemně působí ve výjimečně krátkém intervalu. Již déle než sto let dokazujeme, že preventivní údržbové programy povlakování mohou prodloužit životnost základních dílů stroje o více než 500 %. Pouze Castolin Eutectic má „know-how‟ pro identifikaci klíčových kritických problémů opotřebení plus „show how‟ k jejich zdolání, tudíž se výrazně zvýší efektivita Vašeho závodu a výnosy.

 

Zeptejte se odborníka
 

Zpět na začátek

Náš stroj pro testování opotřebení

Nejnovější moderní testovací stroje a zařízení jsou nezbytné pro přesné měření a rozumí komplexnímu vztahu mezi vlastnostmi, procesem a aplikací. Pracujeme se světovými experty na technických univerzitách pro testování a modelování a kromě toho disponujeme plně vybavenými laboratořemi s elektronickými mikroskopy a zařízeními pro testování opotřebení.

 

Zeptejte se odborníka