Dílny Castolin Services

Úpravy proti opotřebení, povlakování a svářečské opravy v našich závodech i na místě


Zpět na začátek

Dílny Castolin Services

Máme know-how pro řádné vyhotovení prací napoprvé a včas

Castolin Eutectic chápe, že mnoho zákazníků upřednostňuje zaměření na klíčové činnosti a volí si pro údržbové práce subdodavatele, zejména v období vrcholící poptávky nebo během nouzové odstávky. V reakci na měnící se potřeby našich zákazníků jsme rozšířili naši síť speciálních dílen Castolin Services s cílem poskytnout řešení údržby na klíč.

Náš velký a kvalifikovaný stálý tým technických specialistů zajišťuje rychlou odezvu a vysokou kvalitu řemeslného zpracování. Práce provádíme buď na místě, nebo v našich dílnách Castolin Services. Castolin Eutectic má všeobecně zaměřené závody ve většině zemí. V naší hlavní dílně pro ocelářský průmysl Steel Industry Castolin Services v Belgii dokážeme např. manipulovat s jednotlivými díly vážícími až 100 tun.

Mimořádné zkušenosti máme v následujících oblastech: ocel, cement, recyklace, těžba ropy, těžba, sklo, celulóza a papír, automobilové nástroje a lisy, bagrování.

 

Kontaktujte servisní dílny Castolin Services
 

Zpět na začátek

Servisní práce na místě

Jsme flexibilní

V závislosti na Vaší žádosti může být práce provedena ve Vašich vlastních závodech stejně jako ve Vašem podniku. Pokud je Vaše strojní zařízení příliš velké na to, aby mohlo být přesunuto - např. velký a drahý kotel, vertikální válcový mlýn, velké lisy - naši experti údržby servisu Castolin Services navštíví Vaše prostory a budou řešit problém na místě.

Rovněž jsme schopni provádět opravy většiny dílů, např. jednotlivých kusů vážících více než 100 tun, a úspěšně jsme dokončili opravy vertikálních válcových mlýnů na místě a plášťů pecí v cementářském průmyslu po celém světě. rojekty úprav pro ochranu proti opotřebení, jako je ochranné povlakování kotlů nebo konstrukce velkých ochranných desek, jsou rovněž součástí naší každodenní práce.

 

Kontaktujte servisní dílny Castolin Services

 


Zpět na začátek

Naše klíčové aplikace

Významně zvyšují odolnost důležitých dílů proti opotřebení

 • Drtič aglomerátu
 • Míchačky na beton
 • Cracker
 • Otěrové pásy odolné vysoké abrazi
 • Otěruvzdorné leštěné pásy pro dopravníky
 • HD8

 

Kontaktujte Castolin Services

Unikátní Ɛ3 technologie

Ɛ3 je právně chráněné řešení speciálně vyvinuté pro zlepšení produktivity a životnosti drtiče aglomerátu. Toto řešení vzniklo po 4 letech testů provedených v laboratoři a v reálných pracovních podmínkách nasazení v provozu. Je založeno na unikátní slitině Castolin odolné opotřebení při vysokých teplotách, která nabízí extrémní odolnost, dokonce když je přítomen ráz společně s abrazí. Ɛ3 je zvláště vhodná k ochraně nejdůležitějších částí drtiče aglomerátu, jako je disk rotoru, zuby a lišty drtiče.

Ideální pro:
 • Prodloužení životnosti dílů drtiče faktorem 3
 • Zajištění vyšší produktivity drtiče díky zachování tvaru zubů
 • Snížení nákladů na údržbu a odstávek provozu

 

Pro více informací si prosím stáhněte náš brožurku Drtič aglomerátu.

Snižte své provozní náklady

Stavebnictví stále více vyžaduje dodávky jednotné jakosti, připravený beton stále rychlejšími míchací cykly, zejména pro prefabrikaci / předpjatý beton.

 • Castodur Diamond Carbide (CDC®) výrazně snižuje náklady, životnost je až šestkrát vyšší než u běžných dílů.
 • Kompletní katalog asi 300 CDC® dílů.
 • CDC® díly jsou kompatibilní s více než 20 typy míchaček.
 • CDC® díly dodávány s upevňovacími systémy.
 • Mezinárodně uznávané odborné znalosti v oblasti poskytování nejlepšího CDC ® ochranného řešení proti předčasnému opotřebení dílů.

 

Pro více informací si prosím stáhněte náš brožurku Castodur Diamond Carbide (CDC®)

Cracker: Návar odolný abrazi s Integrovaným řezacím efektem

Cracker je vysoce otěru vzdorný povlak, který byl speciálně vyvinut pro zlepšení životnosti kladiv. Tento návar se nanáší na kladiva, která zpracovávají velké objemy materiálů a kde abraze a mírné rázy mohou způsobit velké opotřebení, které snižuje životnost a výkon zařízení. Odolnost proti opotřebení návaru Cracker vychází z použití velkých karbidů (až 1,6 mm), které jsou pevně ukotveny v tuhé matrice nástrojové oceli.

Typická průmyslová odvětví, která mohou těžit z životnosti návaru Cracker jsou: zemědělství, zpracování biomasy, těžba uhlí, organické odpady, recyklace plastů, cukrová třtina, odpady a recyklace, těžba dřeva a dolování.

 

Pro více informací si prosím stáhněte náš brožurku Cracker.

Otěrové pásy odolné vysoké abrazi pro ochranu zařízení WS pásy

WS je kompozitní materiál vyrobený z nízkolegované oceli a navařený tlustou vrstvou otěruvzdorné slitiny speciálně navržené pro vysokou odolnost vůči abrazi. Zkušenost ukazuje, že ve srovnání s kalenými deskami WS odolává opotřebení několikanásobně déle. To umožňuje zákazníkům nejen snížení nákladů a času údržby, ale i snížení hmotnosti lžic bagrů pomocí našeho lehčího řešení. To nakonec zvyšuje celkovou efektivitu výroby. WS pásy se dnes běžně používají k ochraně lžic zemní strojů, lopat a boxů výklopných vozíků. Lze je snadno ohýbat a přivařit tak, aby odpovídaly profilu chráněné dílu a mohly odolávat abrazi při kontaktu s půdou.

 

Pro více informací si prosím stáhněte náš brožurku WS.

Otěruvzdorné leštěné pásy pro dopravníky namáhané třením kov—kov

Řetězové dopravníky jsou vhodné pro dopravu různých materiálů, jako je například dřevo, uhlí, vápenec nebo odpad, kde dopravovaný materiál musí překonat výškový rozdíl na velmi dlouhou vzdálenost. Bohužel, abrazivní vlastnosti přepravovaného materiálu negativně ovlivňují životnost zařízení díky : opotřebení povrchu dopravníku, vysoké síle potřebné k tažení řetězu. Ve většině případů dochází k vysokému opotřebení řetězové dráhy. V důsledku toho povrch není hladký, síla pro tažení řetězu se zvyšuje, což má za následek poškození řetězu. Díly dopravníku musí být vyměněny, aby se zabránilo selhání zařízení.

Již mnoho let společnost Castolin chrání dopravníky svých zákazníků našimi známými otěruvzdornými plechy CDP®. Prémiové leštěné CDP® plechy byly nainstalovány při požadavku nízkého tření. V současné době, na základě podobné koncepce, nabízíme snadno instalovatelné WSS pásy, které chrání dopravní cestu proti vysokému otěru a tření. WSS je kompozitní materiál vyrobený z nízkolegované oceli a navařený zvláštní vysoce odolnou slitinou s nízkým koeficientem tření. Navíc, aby bylo zajištěno dobrých kluzných vlastností a následné snížení spotřeby energie řetězového dopravníku, jsou WSS pásy na povrchu leštěny. V důsledku toho jsou naše pásy minimálně 4 krát odolnější než tradiční kalené oceli, povrch zůstává hladší po delší dobu, což nakonec také snižuje poškození řetězu.

 

Pro více informací si prosím stáhněte náš brožurku WSS

HD8 Tvrdonávarová vrstva pro maximální odolnost

HD8 je inovativní návar odolný extrémnímu opotřebení, vyrobený vysoce výkonnou technikou navařování. Tento povlak byl speciálně vyvinut našimi inženýry v pobočce Castolin ve Vídni—Wiener Neudorf a měl za cíl získat velmi vysokou hustotu wolfram karbidů, které jsou homogenně distribuovány v niklové matrici a to při vysoké rychlosti navařování. Kritické parametry procesu navařování, zejména vnesené teplo, jsou automaticky řízeny tak, aby se zabránilo rozpuštění karbidů wolframu, což se může stát u běžných svařovacích technik. Kromě toho návar vykazuje nízké promíchání se základním materiálem a jeho chemické složení nijak negativně neovlivňuje základní materiál. Odolnost proti opotřebení je mnohem vyšší než u kalených desek, nebo otěruvzdorných desek na bázi karbidu chromu měřená dle normy ASTM G65 testem.

 

Pro více informací si prosím stáhněte náš brožurku HD8


Zpět na začátek

Výroba povlakovaných dílů

Výměna dílů pro maximalizaci životnosti Vašeho strojního zařízení.

Castolin Eutectic rovněž vyrábí komponenty odolné vůči opotřebení jako náhradu dílů výrobců původního zařízení (OEM). S ohledem na naše rozsáhlé know-how v oblasti opotřebování nabízejí tyto náhradní komponenty výrazné zlepšení životnosti dílů OEM. Tyto díly s dlouhou životností umožňují, aby byly závody mezi nařízenými odstávkami v provozu výrazně déle, se značnými úsporami nákladů s ohledem na dobu odstávky, náhradními díly a efektivitou závodu.

Naše Castolin Services vyvinuly specifické schopnosti nezbytné pro zajištění řádné kvality, pokud jde o rozměry, povolené odchylky a odolnost vůči opotřebení. Naše postupy a vybavení nám umožňuje použít ideální produkt Castolin až po řadu komponent a také od jednotlivých dílů až po 100 000 kusů za rok.

 

Kontaktujte servisní dílny Castolin Services

 


Zpět na začátek

Opravy, renovace a úpravy proti opotřebení

Co děláme nejlépe

Pohotovostní opravy Když náhlá událost zastaví nebo omezí Vaši výrobu, máme rozsáhlé zkušenosti pro opravu Vašich dílů v nejkratší možné době.

Standardní opravy: praskliny, zlomení a opotřebení mohou rovněž způsobit únik a ztrátu efektivity. V takovém případě mohou být dobře zdokumentované procedury oprav aplikovány v plánovaných zásazích na Vašich dílech.

Obnova rozměrů: Rozměrové ztráty mohou způsobit vibrace, hluk a riziko poškození pohybujícího se vybavení. Naše povlakovací technologie se používají pro obnovu původních rozměrů Vašeho zařízení.

 

Kontaktujte servisní dílny Castolin Services

Aplikace úpravy proti opotřebení: preventivní povlaková technologie může být použita pro ochranu Vašich dílů před abrazí, erozí, korozí, kavitací a adhezivním opotřebením. Díly ošetřené proti opotřebení výrazně zvyšují životnost.

Speciální spojování: výhody v rozvoji metalurgických slitin trvale nabízejí lepší výkony a životnost, ale často s odpovídající obtížností při spojování těchto kovů. Naše rozsáhlé aplikační znalosti Vám mohou pomoci dát dohromady tyto obtížně spojitelné materiály.

Preventivní povlakování: se často aplikuje na rozsáhlé povrchy s cílem ochránit je před kombinací koroze, eroze a abraze.

Generální oprava strojů: včetně obnovy rozměrových odchylek, montážní přestavby, začlenění ošetřených povrchů a výměny náhradních dílů mohou být provedeny v některém z našich specializovaných zařízení.

 


Zpět na začátek

Inženýrink a obrábění

Bezkonkurenční inženýři a rozsáhlé know-how

Castolin Eutectic zaměstnává mnoho inženýrů a techniků, kteří se výhradně zaměřují na řešení Vašich technických problémů. V závislosti na lokaci dílny jsou naši inženýři schopni navrhnout ochranu proti opotřebení u Vašich dílů, což představuje nejsnazší způsob, jak maximálně využít technologii prodlužující jejich životnost.

Nabízíme množství služeb v oblasti strojního zpracování, frézování, broušení, tváření a formování.

 

Kontaktujte servisní dílny Castolin Services

 


Zpět na začátek

A co normy?

Shoda s nejnovějšími normami ISO

Ve většině zemí ve světě byly zavedeny normy pro všechny typy materiálů a procesů. yto normy jsou potřebné pro zdraví a bezpečnost a pro stanovení určitých mechanických a chemických vlastností. Castolin Eutectic je zastánce norem a vykazuje shodu s normami EN, DIN a ISO. Trio Castolin Services v Norsku je nyní certifikován systémem ACHILLES. Zatímco flexibilita je klíčová pro pomoc našim zákazníkům, efektivita a doba nezbytná k realizaci je vždy naší prioritou. Kultura neustálého zlepšování, jež se zakládá na programech 5 S v rámci našich dílen Castolin Services, je našim zaměstnancům vlastní. Chtěli bychom nicméně poukázat na to, že ačkoliv jsou normy nezbytné, ne všechny produkty se stejnými normami jsou vytvářeny stejně. Castolin Eutectic již roky rozšiřuje průmyslové normy pro naše potřeby výkonu a bezpečnosti.

 

Kontaktujte servisní dílny Castolin Services